کاربران ۴۰ میلیونی تلفن های هوشمند در ایران …

کاربران ۴۰ میلیونی تلفن های هوشمند در ایران …

رئیس سمینار بین‌المللی سلامت همراه گفت: ۴۰ میلیون ایرانی گوشی موبایل هوشمند دارند و این ظرفیت بزرگی برای توسعه خدمات سلامت همراه است. استفاده از اینترنت نیز رشد داشته اما در زمینه زیرساخت ها، سرعت و قیمت اینترنت کاستی هایی داریم که باید جبران شود.

به نقل از وزارت بهداشت، سمینار بین المللی سلامت همراه، با حضور شرکت کنندگانی از داخل و خارج از کشور به همت مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال برگزاری است.

کامران باقری لنکرانی رئیس این سمینار گفت: برنامه ریزی بر روی سلامت همراه می تواند زمینه ای را فراهم نماید که مردم راحت تر از خدمات سلامت استفاده کنند اما این نکته قابل توجه است که این فناوری نمی تواند جایگزین خدمات بالینی شود ولی موجب می شود که خدمات بالینی عمق و تاثیر بیشتری یابد.

رئیس سمینار بین المللی سلامت همراهافزود: از تکنولوژی سلامت همراه می توان در تحقیقات سلامت و پیشگیری استفاده کرد و همچنین در حیطه آموزش های عمومی، به ویژه در مورد بیماری های مزمن از جمله اعصاب و روان تغییر رفتار را حمایت کنیم.

وی اظهار داشت: فناوری تلفن همراه مزیتی بزرگ است که در حال حاضر چیز دیگری در دسترس نداریم که به این میزان امکان ارتباط با مردم را فراهم نماید.

باقری لنکرانی بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، در سال ۲۰۱۳ حدود دو میلیون از مجموعه گوشی های تلفن همراه مورد استفاده در کشور، هوشمند بودند و اوایل سال ۲۰۱۵ با رشدی تصاعدی به حدود ۲۰ میلیون رسیده است که تقریباً یک چهارم استفاده کنندگان از تلفن همراه دارای گوشی های هوشمند بوده اند و بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال این رقم به حدود ۴۰ میلیون نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه گوشی های تلفن همراه هوشمند فرصت مهمی را برای تهیه نرم افزارهای مناسب در حیطه های مختلف سلامت فراهم می کند که باید از این فرصت به شیوه مناسب استفاده کرد، تصریح کرد: در کشور ما استفاده از اینترنت رشد داشته اما در زمینه زیرساخت ها، سرعت و قیمت اینترنت کاستی هایی داریم که برای بهره مندی بیشتر در سلامت همراه، باید به این مشکلات رسیدگی شود.

باقری لنکرانی گفت: از سیستم های موبایل (بی سیم) می توان برای بهتر شدن اهداف سلامت در زمینه های مختلف از جمله مدیریت، مراقبت، خود مراقبتی و پیشگیری بهره برد و باید توجه کرد که استفاده از سلامت همراه در دنیا در زمینه خود مراقبتی و مراقبت از بیماران مزمن است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ها در حیطه سلامت همراه، از آنجا که یک فناوری چند بعدی است، باید به صورت بین بخشی دنبال شود، تاکید کرد: ایمنی بیمار از مسائلی است که در این سیستم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *