مجله امان شماره ۳۵

نام محصول : مجله امان شماره ۳۵
توضیحات : این نرم افزار شامل تمامی بخش های مجله امان شماره ۳۵ می باشد که جهت تسهیل استفاده کاربران به صورت کتاب موبایل پیاده سازی شده است.
تاریخ ساخت : —
تاریخ انتشار : —
نام کارفرما : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)