دعوت به نماز

نام محصول :دعوت به نماز
توضیحات :یک مسابقه چهارگزینه ای در حوزه نماز می باشد. شما با دانلود این نرم افزار می توانید در مسابقه دعوت به نماز شرکت نمائید.این اپلیکیشن شیوه های دعوت به نماز را در قالب سوالاتی به شما ارائه می دهد

تاریخ ساخت : —
تاریخ انتشار :January 23, 2016

نام کارفرما : ستاد اقامه نماز

  myketcando2-mobile-page-logo