بوق نیوز

نام محصول :بوق نیوز
توضیحات :رسانه ای برای پوشش دهی اخبار و اطلاعات بوق دار. در بوق نیوز اخبار در دسته بندی های مختلف موضوعی قرار می گیرد. امکان لایک و درج نظر بر روی اخبار وجود دارد . امکان برگزیدن اخبار و مشاهده آنها در آینده نیز وجود دارد. این نرم افزار موبایل محتوا را در قالب های فیلم، صوت، عکس، متن و فایل PDF پشتیبانی می نماید.

تاریخ ساخت : —
تاریخ انتشار ::Feb 26, 2017

نام کارفرما

بوق نیوز - تولید نرم افزار موبایل  بوق نیوز - تولید نرم افزار موبایل